Podmienky sútaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE NA FACEBOOKU Všeobecné pravidlá súťaží na Facebookovej stránke spoločnosti ADVEN s.r.o. Usporiadateľ Spoločnosť ADVEN s.r.o. so sídlom Pod Ostré 7085/20, 034 03, Ružomberok 3, IČO 51209888, zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Žilina, oddiel Sro...